feedback welcome

Flurazepam

From Psychiatrynet

Jump to:navigation, search
flurazepam
Type benzodiazepine
Group benzodiazepine
links
ATC-code N05CD01
Medscape flurazepam
PubChem 3393
PubMed flurazepam
Drugs.com flurazepam-hydrochloride
Kompas (Dutch) flurazepam
Wikipedia flurazepam

flurazepam is a benzodiazepine in the group benzodiazepine.Navigation
About