feedback welcome

Loprazolam

From Psychiatrynet

Jump to:navigation, search
loprazolam
Type benzodiazepine
Group benzodiazepine
links
ATC-code N05CD11
PubChem 3033860
PubMed loprazolam
Kompas (Dutch) loprazolam
Wikipedia loprazolam

loprazolam is a benzodiazepine in the group benzodiazepine.Navigation
About