feedback welcome

Nitrazepam

From Psychiatrynet

Jump to:navigation, search
nitrazepam
Type benzodiazepine
Group benzodiazepine
links
ATC-code N05CD02
PubChem 4506
PubMed nitrazepam
Kompas (Dutch) nitrazepam
Wikipedia nitrazepam

nitrazepam is a benzodiazepine in the group benzodiazepine.Navigation
About