Difference between revisions of "CombiningMoodstabilizers"

From Psychiatrienet
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
<div align="center">
 
<div align="center">
<span style="font-size:220%;">'''Combining Moodstabilizers'''</span>
+
<span style="font-size:220%;">'''www.switchwiki.eu: Combining Moodstabilizers'''</span>
  
 
To see the consequences of combining mood stabilizers click in the cross table below:<br />
 
To see the consequences of combining mood stabilizers click in the cross table below:<br />

Revision as of 15:15, 13 July 2010

www.switchwiki.eu: Combining Moodstabilizers

To see the consequences of combining mood stabilizers click in the cross table below:
the combination is made "from" (vertical) "to" (horizontal). See also general considerations concerning combining mood stabilizers

 existing add → Ar Ca Ga La Li To Va Rd Ol Qu Zi
Ar Aripiprazole  — ArCa ArGa ArLa ArLi ArTo ArVa ArRd ArOl ArQu ArZi
Ca Carbamazepine CaAr  — CaGa CaLa CaLi CaTo CaVa CaRd CaOl CaQu CaZi
Ga Gabapentin GaAr GaCa  — GaLa GaLi GaTo GaVa GaRd GaOl GaQu GaZi
La Lamotrigine LaAr LaCa LaGa  — LaLi LaTo LaVa LaRd LaOl LaQu LaZi
Li Lithium LiAr LiCa LiGa LiLa  — LiTo LiVa LiRd LiOl LiQu LiZi
To Topiramate ToAr ToCa ToGa ToLa ToLi  — ToVa ToRd ToOl ToQu ToZi
Va Valproic acid VaAr VaCa VaGa VaLa VaLi VaTo  — VaRd VaOl VaQu VaZi
Rd Risperidone RdAr RdCa RdGa RdLa RdLi RdTo RdVa  — RdOl RdQu RdZi
Ol Olanzapine OlAr OlCa OlGa OlLa OlLi OlTo OlVa OlRd  — OlQu OlZi
Qu Quetiapine QuAr QuCa QuGa QuLa QuLi QuTo QuVa QuRd QuOl  — QuZi
Zi Ziprasidone ZiAr ZiCa ZiGa ZiLa ZiLi ZiTo ZiVa ZiRd ZiOl ZiQu  —